( *** )

"Лазаре , стан`и !" -
изрече БОГ и Лазар
стана на миг`а !!!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
"Лазаре, стани!" -
тъй рече Бог и Лазар
възкръснал стана...

По Angel Popov -

,, "Лазаре, стани!" -
тъй рече Бог и Лазар
възкръснал стана... " :

"Лазаре , стан`и!" -
БОГ рече и възкръснал ,
Лазар ст`ана в миг ...

Стихът е слово
по-ярко от шлифован
бляскав диамант...

Не знае що е
стих , но знае - щом без стих
е ... , ... без душа е ...

Pages