( *** ) - Лон Мунксгаард Нилсен-(Nielsen,Lone Munksgaard) - Дания

Луната
твърде кръгла , за да се скрие зад
тези кипариси

Категория: