( *** )

От щастието
ги делѝ с`амо едно
„Обѝчам те-е !...“ ...

Категория: