( *** )

не се забравят
болките от детството
и доразравят

не се забравят
болките от детството
и всеразравят

.......................................................

не се забравя
слънцето от детството
и изцелява

Категория: