ВЪЗКР`ЕСНИ (`акро)Р`АДОСТИ

Блѝка
Обич
Гер`анена

...................................

Блѝкай
Обич
Гер`анена

Категория: