( *** )

Човек е щастлив ,
когато щастливи са
всички край него ...

..................................................

човек
е
щастливец
когато
щастливци
са
всички
край
него

................................................

чрез щастието
на всички край него и
човек е щастлив

................................................

но най - щастлѝв е
да дава и блѝжни да
ощастливява

Категория: