( *** )

финикийските
знаци катурватели
са на живота*

............................................

(респективно на :
душѝте ,
сърцата ,
любовта ,
обичта ,
всемира ...)*

Категория: