след наблюдение на яйцеклетка под микроскоп

Жената още
като яйцеклетка е
кокетка и е

първоизворът
на красотата

Категория: