( *** )

поетът не се
ѝма за поет и все
пак си е поет

..................................................

творцѝте не се
ѝмат за творцѝ и все
пак са си творцѝ

Категория: