( *** )

От пѝсането
се откъсна , че това
е `орис КРЪСТНА ...

Категория: