жаргонно

без
стих
и
без
черква
сърцето
изперква

Категория: