( *** ) - Борис Семров - ( Semrow , Boris ) , превод от немски език

в чужбина
майчиният език изведнъж
така чужд

Категория: