( *** ) - Георг Ц. Зиндерман - ( Sindermann , Georg C. ) , превод от немски език

Начало на концерт -
на мястото до мен
първият тон .

Категория: