в памет на едѝн ЧОВЕК

към хубавото
кой не се стремѝ и кой
от него бяга

.................................................................................

в памет на медицински фелдшер и майор от
Българската народна армия Благой Благоев ,
който казваше :
„Кой бяга от хубавото ?!...“

Категория: