( *** ) - Герд Бьорнер - ( Börner , Gerd ) , превод от немски език

донасяйки вода -
в двете к`офи
се клатушка луната

Категория: