( *** )

приказката за
щастието все още
се донаписва

Категория: