ЧЕСТЍТ ПРАЗНИК НА ТРУД`А !

Където ѝма
частна собственост , роб ѝ
е работникът ...

Където и да
ѝма частна собственост ,
роб ѝ е трудът ...

......................................................

РАБОТНИКЪТ Е
НАЙ ЧОВЕК И ТРЯБВА ДА
СЕ БЛАГОСЛАВЯ !!!

Категория:

Comments

НИЗИНЍТЕ
ТВОРЯТ
висинѝте

Творящият труд
създава насъщното
и изящното...

По Angel Popov -

"Творящият труд
създава насъщното
и изящното..." :

насъщното
и изящното създава
творящият труд

НИЗИН`ИТЕ
ТВОРЯТ

висин`ите
крадат

Така е, rhymefan, тези два глагола: "творят" и "крадат" разделят и противопоставят вече хиляди години света, но съвсем видимо днес. Доброто е, че видимото отваря очите не само на крадящите, но и на творящите...

Pages