( *** )

от „сбог`уване"
по-малко болезнено
звучѝ „сбог`увка"

Категория:

Comments

По Wendy -

„ "Сбогувка" или
"сбогуване" - все едно.
Болка, болчица... " :

и Болка скри се
зад преструвка все едно
не е сбогувка

и Болка крие
се в преструвка все едно
не е сбогувка

Pages