( *** )

стих самор`оден
се пръкна отнейде и
`ОБИЧ дов`еде

Категория: