На Светѝ Георги Победоносец

този
който победѝ ламята

този
който змея победѝ

нека бди
над всѝчки по Земята

за да няма
повече бедѝ

Категория: