„БОГ Е ЛЮБОВ“

любовта
е
мироглед

обичта
е
мироглед

ЛЮБОВТА СИРЕЧ
ОБИЧТА Е МИРОГЛЕД
С ГОСПОД БОГ НАПРЕД

Категория: