( *** )

щастието да
си отместеният от
гроба МУ камък

Категория: