( *** )

... и тук ... и по цял
свят господѝн крад`ецки
е най-зам`ожен ...

... и тук ... и по цял
свят господ`а крад`ецки
са най-зам`ожни ...

Категория:

Comments

стѝга
господѝн
крад`ецки

стѝга
господ`а
крад`ецки

Така е, rhymefan!
По целия свят
фамилия Крадецки
са най-заможни...

Уважаеми гоподин Попов ,
Благодаря за споделянето !

Не ѝсках да причиня болка на главните букви в техните имена , защото според мене тези главни букви ще се почувствуват поср`амени , ако след тях последват останалите и стане вѝдно за каква порода хомо-богаташовци ѝде реч . Затова се ограничѝх с малки първи букви в имената на опѝсания (респектѝвно -опѝсаните) „крад`ецки“ ...

Прав си, rhymefan, унижение е за главните букви да бъдат в услуга на такива люде. Но от друга страна исках да покажа , че тези люде не са никак безобидни и не бива да ги подценяваме. Назовах Злото с неговата главна буква /да ми простят буквите унижението/ не от преклонение, а от желание повече хора да застанат срещу него. Само тогава може да бъде победено...

Pages