( *** )

Безхлебен трудът
е и вчера , и днес , и
гладува светът ...

Категория:

Comments

Наистина, заради това ограбване е гладуването, rhymefan! Борбата продължава...
Робува трудът
и талантът , затова
гладува светът...

Pages