опит за „танка“ от различнор`авни и/илѝ равноразлѝчни ъглѝ

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са такѝва сякаш не
тѝ се ѝска да свършват

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са такѝва сякаш ти
се ѝска да нямат край

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са - сякаш от тях да не
можеш да се откъснеш

.................................................

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са творбѝ от дел`а и
слов`а - твор`ени ят`а

Категория: