( *** )

със слънцесветли
стѝхове светът себе
си съхранява

Категория: