( *** )

... м`оли дяволът
за покаяние ... от
отчаяние ...

... м`оли дяволът ...
от отчаяние ... за
покаяние ...

.....................................

Г`ОСПОДИ , простѝ
му , стѝга той в Добр`о да
се превъплътѝ ...

Категория: