Хвал`а !

Хвал`а на Свет`а
Елена и на Светѝ
Константѝн ! Хвал`а

им , че всеутвърдѝха
вярата в Б`ОЖИЯ СИН !!!

Категория:

Comments

На н`осещите имената
Елена и Константин ,
и на всѝчки ,
за които днес е духовен светъл ден -
Честѝт ѝмен ден !
.................................................................

И ЗДРАВЕ най - вече !

Хвала и слава
на Константин Велики
и на Елена,
чеда тракийски
и пратеници святи
на Исус Христос!

Pages