( *** )

... да допринася ...
... кой с което може ... за
по - добър живот ...

... да допринася
за по - добър живот ... кой
с което може ...

Категория: