( *** )

раздиктатурѝ
се демокрацията
и се озверѝ

Категория: