ДОБРЕ ОРИЕНТЍРАНА

аз ти угаждам
на всеки каприз

в отговор
ти си към мен
непокѝз

седна до теб
но нали си си
стис

стрелнеш ме с поглед
и лъхне ме бриз

хлътнах по тебе
и моят девиз

е

да ти правя сюрприз
след сюрприз

ех
бузки сладки
така да ви гриз'

устни - загадки
така да ви kiss* (респектѝвно - л...з')

без да те четкам
госпòжице
мис

хващаш окò

но си нямам мангѝз

вехна по теб
и съм стàнал на лис'

няма да страдаш -
ям хляб и ориз

.................................................................................................

знам
ще се лепнеш
за някой маркиз

с много парѝ
и на глед -
напорѝс' -

сутрин -
какао
кафè
мляко
грис

обед -
под сянка сред замък сребрѝс'

вечер -
с мъжлèто ще караш на бис

или с любовник -
мутрѝс'
породѝс'

................................................................................................

ех
мàце
мàце

голям си артѝс'

вместо при мене
отѝде при

глис'

-----------------------------------------------------------

„ kiss* “ - (от английски език) със значение -

„ целувам “ - (на български език)

Категория: