( *** )

всички вятърни
мелници в сърцата си
носят ДОН КИХОТ

Категория: