ПОЕЗИЯ

молят ѝ се думите
да бъдат рàтаи
в душата ѝ

Категория: