( *** )

много тъга се
лекува с жива вода
от М...ртво море

Категория: