(акро *** )

ЛЮБОВТА
Е (нашето)
БОГОотблагодаряване*

.........................................................................

респектѝвно - БОГУотблагодаряване*

Категория:

Comments

от БОГ човек се
сам отдалечава и
ГО огорчава

Pages