труженико

невъзмездèн
е твоят труд и грабят
го кухонадỳти

Категория: