противорèчие

Звездоброец
рече вещо

по въпросче
свръхгорещо :

„Непонятно е
за мен ,
че

всичкоѝмащият
хлèнчи ... “

Категория: