( *** )

Триединството
БОГ-човек-вселена е
мироглед р`оден !!!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Триединството
Бог-Човек-Вселена е
любвеобилно...

Pages