( *** )

Думи избликват ,
докосват , проникват и
чувствоподтикват !!!

Категория: