( *** )

стихът страхува
се да не си остане
сàмо недостѝх

стихът съмнява
се да не се окаже
сàмо недостѝх

Категория: