( *** )

всички светове
в едно хайку събрани
за слава на БОГ

събрани в едно
хайку всички светове
в името на БОГ

събрани всички
светове в едно хайку
по милост на БОГ

Категория: