след въжделение - уж примирение

приятелство
враждебност

потребност
непотребност

...........................................

пѝто
платèно

и
прекратèно

Категория:

Comments

тълкувàнията
са
безброй

но
тръба
просвѝрва
за
отбòй

от любов поезията
е пропѝта

две взаѝмности на
ненасѝта

Pages