БÒЖИЯТА ПЛАНИНА

Ти
Ли
Синай

Ти
Ли
Си

Най

......................................

Ти
Синай

Ти
Си

Най

Категория:

Comments

Ти
Синай
си грешен
най!
Затуй
Синай
се ти
покай!
И нов
живот
без грях
познай!

Pages