и още седемнадесет словца-срѝчици за любовта

И не ще се спреш
да си най жар и плам , а
не - сняг , лед и скреж !!!

Категория: