от себе си пàти

неразрушѝми
са брачните връзки сред
дѝвите гъски

двойка по двойка
ятà сътворяват и
уж оцеляват

там изневяра
разврат и поквара са
все непознати

дѝвите гъски
за нас показнò са и
сàмо добрò са

ала добрòто
от себе си пàти - в тях
вѝждат „пернàти“

Категория: