( *** )

няма рекѝ без
коритà ... ѝма коритà
без рекѝ ...

....................................................

все повече
коритà
без рекѝ

Категория: