сред

сред
ЛЮБОВ
ВСЕЛЕНОРÒДНА

няма
място
преизпòдня

Категория: