( *** )

Рожен ! - Пресвята
обител !- Лечител на
всеки безбожен !...

Категория: