зазоряване

Зазоряване
от изток ѝде , ала
пътят бавен е ...

Зазоряване
е от (северо)изток
с осъзнаване

и
отрезвяване ...

Категория: