2014-та годѝна - годѝна на Лèрмонтов

предѝ два вèка
Лèрмонтов родѝ се и
в стих въплътѝ се

предѝ два вèка
Лèрмонтов Русия в стих
овечностѝ я

Категория:

Comments

Благодаря за напомнянето, rhymefan!
200 години вечност, наречена Лермонтов!

САМОТЕН ПАРУС
Самотен парус се белее
в мъгливо-синьото море.
За край далечен ли копнее,
или за родни брегове?

Вълни играят, вятър свири
и мачта вие се, скрипти.
Уви, той щастие не дири
и не към щастие лети.

Под него - блеснали лазури,
над него слънчев лъч сияй,
а той, бунтовен, търси бури,
като че в бури търси рай!

Pages